ໄສ້ຕອງກອງເສັ້ນຍາວ 40 ນິ້ວ, ໂພລີໂພຣພີລີນ, ສະແຕນເລດລັກ 1-200 ໄມຄອນ