ໄສ້ຕອງກອງເສັ້ນຍາວ 30 ນິ້ວ, ໂພລີໂພຣພີລີນ, ສະແຕນເລດລັກ 1-200 ໄມຄອນ