ໄສ້ຕອງກອງເສັ້ນຍາວ 20 ນິ້ວ, ໂພລີໂພຣພີລີນ, ສະແຕນເລດລັກ 1-200 ໄມຄອນ