ຕົວກອງບາດແຜສາຍອັກຂະລະ 10inch/20inch ສີຟ້າໃຫຍ່, ໂພລີໂພຣພີລີນ, ສະແຕນເລດລັກ 1-200 ໄມຄອນ