ໄສ້ຕອງການກັ່ນຕອງບາດແຜ 10inch, ໂພລີໂພຣພີລີນ, ສະແຕນເລດລັກ 1-200 ໄມຄອນ